enhr

Web konzultacije za OP ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je poziv za dostavu komentara na nacrt Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Komentare možete dostaviti do 27. listopada 2014. na e-mail adresu opkk@mrrfeu.hr.

Operativni program obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014. – 2020. godine. Financijska alokacija OP-a iznosi 6,881 milijardi eura, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi:

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

3. Poslovna konkurentnost

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i održivost resursa

7. Povezanost i mobilnost

8. Socijalno uključivanje i zdravlje

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

10. Tehnička pomoć

Ovdje možete preuzeti nacrt Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” na engleskom jeziku i Sažetak na hrvatskom jeziku.

Comments are closed.