enhr

Vijesti

Objavljen poziv za ulaganja u kampove, marine i tematske parkove

Ministarstvo turizma (MINT) raspisalo je 02.06.2015. godine javni poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih ili poboljšanje postojećih postojećih kampova, marina i tematskih parkova koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

Cilj javnog poziva je identifikacija projekata i njihovog stupnja spremnosti za provedbu i sufinanciranje iz strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014-2020, kroz Prioritet 3 „ Poslovna konkurentnost“.

Prijavitelji projekta mogu biti mikro, mala ili srednja poduzeća.

Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2015. godine te je dostupan na stranicama MINT-a.

Objavljen Operativni program Ministarstva gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 1.6.2015. godine natječaj Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih vrijedan 90.000.000 kuna. Glavni cilj Operativnog programa je pridonijeti rastu investicija te zadržavanju i povećavanju broja zaposlenih.

Prijaviti se mogu mali, srednji i veliki poduzetnici čija je namjena ulaganje u materijalnu imovinu, odnosno kupovina strojeva i opreme koji će doprinijeti tehnološkoj obnovi, modernizaciji i proširenju proizvodnog asortimana.

Maksimalni iznos potpore iznosi 2.000.000,00 kn po poduzetniku.

Intenzitet potpore za velike poduzetnike je 25%, a za male i srednje poduzetnike 35% od ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

Rok za podnošenje prijava je 30.06.2015. godine, a prijava se vrši isključivo online putem.

Javni poziv i popratna dokumentacija dostupni su na Internet stranicama MINGO-a.

Objavljeni natječaji za tehnologiju i gradnju iz EFRR!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 2 poziva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za:

1) Izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

– bespovratne potpore: 1.500.000 kn – 15.000.000 kn

2) Ulaganja u proizvodnu tehnologiju

– bespovratne potpore: 500.000 – 5.000.000 kn

Ukupna dostupna sredstva iznose 760.000.000 kn za ulaganja u gradnju, te 357.200.000 kn za ulaganja u proizvodne tehnologije. Bespovratne potpore imaju intenzitet od 45% ukupnih prihvatljivih troškova za male poduzetnike, te 35% za srednje poduzetnike. Natječaj je otvoren od 11.5.2015. do iskorištenja sredstava.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr

Održana prezentacija za karlovačke poduzetnike i obrtnike!

Igor Capan, direktor tvrtke PROJEKTNA VIZIJA d.o.o., održao je 20. ožujka 2015. prezentaciju ”Strukturni  fondovi za poduzetnike i obrtnike” u suradnji s HGK Karlovac. Poduzetnicima su predstavljeni natječaji iz Poduzetničkog impulsa 2015., iskustva prijave uspješnih projekata iz strukturnih fondova s prvih natječaja te savjeti za pripremu uspješnog EU projekta. Nakon prezentacije poduzetnici su imali prilike sudjelovati na individualnom savjetovanju s ciljem odabira najboljeg poziva za vlastito ulaganje.

Natječaji za prerađivačku industriju i uslužne djelatnosti

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 3 javna poziva iz Poduzetničkog impulsa:

 • Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike
 • Jačanje konkuretnosti uslužnih djelatnosti
 • Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Pozivi su otvoreni za prijavu projektnih prijedloga od 30.03.2015. do 13.04.2015., izuzev poziva za Cjeloživotno obrazovanje obrtnika koji je otvoren do 13.11.2015. ili do iskorištenja sredstava.

Mali i srednji poduzetnici i obrtnici (MSP) mogu se natjecati za potpore za polaganje različitih ispita, odnosno prekvalifikaciju, s intenzitetom potpora od 80%, pri čemu su potpore za pojedine ispite do 5.400 kn.

Mikro poduzetnici u području uslužnih djelatnosti mogu dobiti potpore u iznosu 30.000 – 200.000 kn, s intenzitetom potpora od 75%.

Mikro i mala poduzeća i obrtnici u području prerađivačkih djelatnosti mogu dobiti potpore u iznosu 50.000 – 400.000 kn, s intenzitetom potpora 50%-75%.

Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je natječaje za kandidiranje turističkih projekata temeljem programa ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Financirat će se projekti ulaganja u diverzifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija namijenjenih očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Ministarstvo je osiguralo 24.194.000 kn za projekte razvoja malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Program bespovratnih potpora sastoji se od 3 mjere:

 • A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata
  • A1 – sve vrste objekata iz skupine ”Hoteli”: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel (potpore: 50.000 – 500.000 kn)
  • A2 – ”Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”: kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (potpore: 50.000 – 300.000 kn)
  • A3 – ”Seljačko domaćinstvo”: OPG koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge i PG/trgovačko društvo, obrt, zadruga/za kušaonice (potpore: 30.000 – 200.000 kn)
  • A4 – ”Objekti u domaćinstvu”: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu (potpore: 40.000 kn)
 • B – Razvoj posebnih oblika turizma
  • Potpore: 30.000 – 300.000 kn
 • C – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost
  • Potpore: 100.000 – 200.000 kn

Intezitet potpore do 50% u svim mjerama, osim u mjeri C gdje može biti 100%. Javni poziv je otvoren do 30. ožujka 2015.

Objavljen Poduzetnički impuls 2015!

Vlada RH usvojila je Poduzetnički impuls s ukupnim proračunom 4,37 milijardi kn za 2015. godinu.

Poduzetničke potpore grupirane su u 3 kategorije:

 • Mikro i malo poduzetništvo i obrt u 12 programa – 991.522 kn
 • Sredstva iz fondova EU u 14 programa – 883.551.478 kn
 • Lakši pristup financiranju u 7 programa – 369.633.257 kn

U 2015. objavit će se 33 programa poduzetničkih potpora:

 1. Mikro i malo poduzetništvo i obrt – objava ožujak – kolovoz 2015.
 • Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije – 16.875.000 kn
 • Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti – 10.000.000 kn
 • Revitalizacija poslovnih prostora – 5.625.000 kn
 • Inozemni sajmovi – 1.740.000 kn
 • Domaći sajmovi – 3.000.000 kn
 • Majstor svog zanata – naukovanje – 2.000.000 kn
 • Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – 9.000.000 kn
 • Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike – 2.000.000 kn
 • Istraživanje i razvoj – 59.835.522 kn
 • Bicro Biocentar – 3.900.000 kn
 • Promocija poduzetništva i obrta – 3.000.000 kn
 • Institucionalna podrška – 2.016.000 kn
 1. Sredstva iz EU fondova – objava ožujak – listopad 2015. 
 • Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu – 760.000.000 kn
 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju – 357.200.000 kn
 • Razvoj poduzetničke infrastrukture – 532.000.000 kn
 • Certifikati i norme – 152.000.000 kn
 • Poslovni procesi poduzetnika na potpomognutim područjima – 22.800.000 kn
 • Poduzetništvo u turizmu – 380.000.000 kn
 • Internacionalizacija poslovanja poduzetnika – 152.000.000 kn
 • Internacionalizacija poslovanja u suradnji s partnerima – 76.000.000 kn
 • Inovacije – 608.000.000 kn
 • Umrežavanje poduzetnika – 304.000.000 kn
 • Savjetodavne usluge kroz poduzetničke institucije – 326.800.000 kn
 • Promidžba poduzetništva – 76.000.000 kn
 • SEECEL – 60.751.478 kn
 • Jačanje kapaciteta organizacija za podršku poslovanju – 76.000.000 kn
 1. Lakši pristup financiranju – objava kontinuirano
 • Jamstveni programi – 45.000.000 kn
 • Mikrokrediti – Prvi korak u poduzetništvo – 5.000.000 kn
 • Subvencioniranje kamata poduzetnicima – 33.294.152 kn
 • Subvencija kamata na kredite HBOR-a – 1.000.000 kn
 • Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju – 275.000.000 kn
 • Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva – 7.000.000 kn
 • Regionalni inovacijski fond – ENIF – 3.339.105 kn

HAMAG-BICRO objavio natječaje za inovacije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je javne pozive za potpore inovacijskom procesu – Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO i Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM.

IRCRO potiče mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa znanstveno istraživačkim institucijama (ZII) u pokretanju vlastitih istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa IRCRO su:

 • Poticati MSP na povećanje svojih IR aktivnosti
 • Njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti
 • Bolje iskoristiti postojeću infrastrukturu i znanja ZII
 • Pomoći MSP da skrate vremenski ciklus za provedbu istraživačko razvojnog projekta
 • Poticati znanstveno istraživačke institucije na suradnju s gospodarstvom

Ukupna sredstva za provedbu Programa IRCRO su 14 milijuna kn. Iznos potpore je do 900.000 kn, a intenzitet potpore do 50%.

Prijavitelji su fizičke osobe (u slučaju pozitivne ocjene projekta moraju otvoriti trgovačko društvo), mikro, mala i srednja trgovačka društva, a mogu se prijaviti za razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa te za značajno i jasno prikazano poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače, a rok za dostavu pretprijava je 1. travnja 2015. Rok za dostavu prijave je 1. lipnja 2015. Više informacija o Programu IRCRO možete pronaći ovdje.

RAZUM osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima. Programom se financiraju inovativni tehnološki pretkomercijalni projekti s ciljem da se:

 • podrži razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju
 • postojećim korisnicima omogući jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije
 • podigne konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda, te osiguraju uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja
 • osigura zaliha projekata te održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika strukturnih fondova EU

Ukupna sredstva za provedbu Programa RAZUM su 23 milijuna kn. Iznos potpore je do 9.000.000 kn, a intenzitet potpore do 70%.

Prijavitelji su fizičke osobe (koje imaju ozbiljnu nakanu osnovati trgovačko društvo), mikro, mala i srednja trgovačka društva.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače, a rok za dostavu pretprijava je 1. travnja 2015. Rok za dostavu poslovnog plana je 1. lipnja 2015. Više informacija o Programu RAZUM možete pronaći ovdje.

Objavljeni natječaji za mjeru 4. Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za provedbu operacija iz Mjere 4. Ulaganja u fizičku imovinu iz Programa ruralnog razvoja. Natječaji su objavljeni za operacije:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Ukupna sredstva javne potpore iznose 370.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 50-70%.

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Bespovratna sredstva javne potpore iznose 130.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 75-95%.

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Bespovratna sredstva javne potpore iznose 140.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 50-70%.

Projektne prijave mogu se podnijeti od 11. veljače do 10. travnja 2015.

Više informacija možete pronaći na stranicama Agencije.

Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije (OIE) u turističkom sektoru. Predmet poziva je postavljanje sustava za korištenje OIE za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Prijavitelji su trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i fizičke osobe koji su vlasnici hotela, kampova i drugih ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju.

Pozivom će se dodijeljivati subvencije i zajmovi trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, obrtnicima i OPG-ovima te donacije fizičkim osobama. Najviši iznosi potpora su 1.400.000 kn za subvencije, 7.000.000 kn za zajmove, te od 15.000 do 24.750 kn za donacije ovisno o lokaciji. Intezitet potpora će biti od 40-80% ovisno o lokaciji projekta.

Poziv je otvoren danom objave na stranicama Fonda, a završava krajem 2015. ili objavom Fonda izjave o iskorištenosti raspoloživih sredstava.