enhr

Objavljen poziv za ulaganje u energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 19.06.2015. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Pilot projekt – Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Glavni cilj Poziva je postići uštedu potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 20%.

Sredstva su namijenjena energetskoj obnovi zgrada javnog sektora u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Poziv je trajno otvoren do 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Intenzitet potpore iznosi od 70% do 95% ukupno prihvatljivih troškova, a određuje se prema indeksu razvijenosti lokalnih jedinica samouprave.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 30.000,00 kn, a najviši ne može prijeći 5.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi su svi oni Prijavitelji koji su već započeli sa energetskom obnovom nakon 1. siječnja 2014. godine sve ukoliko im projekt na dan objave Poziva nije prešao 50% financijske izvršenosti svih ugovora na projektu.

Javni poziv i dokumentacija dostupni su na stranicama MGIPU-a.

Comments are closed.