enhr

O nama

PROJEKTNA VIZIJA je savjetnička tvrtka sa sjedištem u Karlovcu, specijalizirana za stručnu podršku poduzetnicima i obrtnicima u izradi, provedbi i edukaciji o projektima financiranim iz europskih strukturnih i nacionalnih fondova.

Naša misija je pridonijeti ostvarenju poslovnih ciljeva naših klijenata uz pomoć razvojnih sredstava Europske unije. Naše aktivnosti uključuju identifikaciju poduzetničkih ideja i odgovarajućih poziva, oblikovanje prijedloga projekata, podršku prilikom implementacije te edukaciju korisnika.

Naši stručnjaci posjeduju sedmogodišnje iskustvo rada u području pripreme i provedbe EU projekata koje su stekli radom u privatnom, javnom i civilnom sektoru.