enhr

News

Objavljen poziv za istraživanje i razvoj – faza II

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, Referentna oznaka: KK.01.2.1.02, namijenjen poduzećima.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 770.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Inovacije u S3 područjima

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Inovacije u S3 područjima.

Predmet Poziva je ulaganje u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda / usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 634.000.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 750.000 kn do 20.000.000 kn.

Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 15. studenog 2019. u 11:00:00 sati. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. srpnja 2019. u 11:00:00 sati.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Inovacije novoosnovanih MSP-ova 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza.

Predmet Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacije koje rezultiraju proizvodom / uslugom koja je novost na tržištu. Prihvatljive aktivnosti uključuju prilagodbu razvijenog proizvoda / usluge zahtjevima tržišta te pripremu lansiranja proizvoda / usluge na tržište.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 150.000.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 150.000 kn do 1.400.000 kn, a intenzitet potpore 85%. Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH (osnovana najviše 36 mjeseci prije predaje projektnog prijedloga).

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. u 11:00:00 sati. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. veljače 2019. u 11:00:00 sati.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Objavljen IKT-2 poziv

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je novi Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije 2.

Predmet Poziva je poticanje MSP-ova na primjenu IKT radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 200.000.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 80.000 kn – 1.000.000 kn, a intenzitet potpore od 65% – 80% ovisno o sjedištu prijavitelja. Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je podnošenje moguće od 21. studenog 2018. od 11:00:00 do 21. prosinca 2018. u 11:00:00.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Internacionalizacija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2.

Predmet poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Korisnici su mali i srednji poduzetnici. Najmanji iznos bespovratne potpore je 100.000 kn, a najviši 1.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i male, a 65% za srednje poduzetnike. Ukupno je na raspolaganju 58.000.000 kn.

Projektni prijedlozi se zaprimaju: od 30. listopada 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

IKT pozivi – produženi rokovi

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Predmet Poziva je poticanje MSP-ova na primjenu IKT radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 53.200.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 80.000 kn – 1.000.000 kn, a intenzitet potpore od 65% – 85% ovisno o veličini prijavitelja. Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Prema zadnjoj izmjeni Ministarstva, prijave se podnose od 28. kolovoza 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. odnosno do iskorištenja sredstava.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Također, istovremeno je objavljen i Poziv WWW vaučeri za MSP-ove.

Predmet Poziva je poticanje MSP-ova na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti su izrada i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na poslovne web stranice, E-commerce i/ili M-commerce.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 15.200.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 15.000 kn – 100.000 kn, a intenzitet potpore od 70% – 85% ovisno o lokaciji prijavitelja (I-IV skupina JLS). Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Prijave se podnose od 13. kolovoza 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. odnosno do iskorištenja sredstava.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Inovacijski vaučeri

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Inovacijski vaučeri za MSP-ove iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet natječaja je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga

Bespovratne potpore mogu biti od 10.000 kn do 75.000 kn, a intenzitet potpore od 70-85% ovisno o lokaciji projekta. Ukupna dostupna sredstva iznose 50.000.000 kn.

Projektne prijave se podnose od 21. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Certifikacija proizvoda

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta.

Ovim pozivom pružaju se potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja ili normi na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Korisnici su mali i srednji poduzetnici, koji pozivom trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje: certificirane proizvode, povećanje prihoda od prodaje i izvoza.

Najmanji iznos bespovratne potpore je 20.000 kn, a najviši 1.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i male, a 65% za srednje poduzetnike. Ukupno je na raspolaganju 30.000.000 kn.

Projektni prijedlozi se zaprimaju: od 18. lipnja do 29. lipnja 2018. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Energetska učinkovitost i OIE u turizmu i trgovini

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Bespovratne potpore su od 220.000 kn – 13.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore od 45%-85% ovisno o mjerama i vrsti prijavitelja. Ukupna sredstva iznose 76.000.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su privatna mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizam i trgovina).

Prijave se podnose od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Bespovratne potpore mogu biti od 500.000 kn do 15.000,000 kn, a intenzitet potpore od 35-45% za osnovna ulaganja ovisno o veličini poduzeća. Intenzitet potpore može doseći 50%-70% za dodatne aktivnosti u projektu.

Ukupna dostupna sredstva iznose 200.000.000 kn. Natječaj je otvoren do 28.12.2018., a prijave se podnose od 3.4.2018.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.