enhr

Natječaj za sufinanciranje projekata OIE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije (OIE). Potpore su namijenjenje projektima suproizvodnje (trigeneracija i kogeneracije) te proizvodnje električne, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva. Korisnici natječaja jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna te trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici). Iznos potpora je do 1.400.000 kn po projektu, a ukupna predviđena sredstva su 15.000.000 kn. Intenzitet potpora je od 40-80% ovisno o namjeni i lokaciji investiciji. Natječaj je otvoren do 30. studenog 2014. godine.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv i Prijavni obrazac natječaja.

Comments are closed.