enhr

Najave natječaja za MSP iz novog programskog okvira

U Zagrebu je 15. listopada održana konferencija ”Izvori financiranja EU projekata – mogućnosti i izazovi”. U svom izlaganju Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU, najavio je četiri javna poziva iz novog programskog okvira 2014. – 2020. :

  1. Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga – 130 mil. €
  2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima – 70 mil. €
  3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga – 40 mil. €
  4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa – 5 mil. €

Svi natječaji će biti otvorenog tipa, što znači da se prijave primaju do iskorištenja sredstava. Odobravanje Partnerskog sporazuma očekuju se u studenom, a Operativni programi bi trebali biti objavljeni u konačnoj verziji u prosincu, kada se očekuje i izlazak natječaja pod nazivom: ”Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga”.  Odgovorno tijelo za ovaj natječaj je Ministarstvo poduzetništva i obrta. Ukupna vrijednost poziva će biti 1.147.500.000 kn.

Ključni rezultati ovog javnog poziva će biti sljedeći:

1) osuvremenjivanje proizvodnje s ciljem povećanja produktivnosti, poboljšanja kvalitete proizvoda/usluga ili uvođenje novih proizvoda, usluga i/ili procesa

2) proširenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja

3) osuvremenjivanje proizvoda i proizvodnih tehnologija

4) prilagodba standardima Zajednice posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti

Comments are closed.