enhr

Kreditom do uspjeha 2014

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je izlazak novog kreditnog programa za male i srednje poduzetnike i obrtnike. Program mikrokreditiranja pod nazivom ”Kreditom do uspjeha 2014” očekuje se u studenom, a cilj mu je olakšati financiranje poslovanja i poboljšati likvidnost poduzetnika.

Program će imati 2 kreditne linije za konkurentnost i likvidnost. Ukupni kreditni potencijal će biti 2,8 milijardi kuna za ukupno 2.000 kredita, a planirani iznos subvencija je 133,5 milijuna kn od 2015. do 2025. god. Kamate će subvencionirati država, odnosno županije i Grad Zagreb, a jamstva će davati Hamag Bicro. Subvenciorane kamate za krajnje korisnike se očekuju od 2 do 4 posto.

1500 kredita namijenjeno je za uspješnost poslovanja odnosno likvidnost (kreditna linija ”Kreditom do uspješnog poslovanja”), pri čemu će Hamag Bicro omogućiti jamstvo do 80 posto iznosa kredita. MSP će moći tražiti kredite u iznosu od 30.000 do 200.000 kn uz subvencioniranje kamate od 5 postotnih poena, što osigurava Ministarstvo poduzetništva i obrta, pa će za korisnike kamatna stopa biti 3 posto. Rok otplate kredita je do 4 godine, poček do 6 mjeseci, a poslovne banke će odobravati kreditne zahtjeve.

Druga kreditna linija ”Kreditom do konkurentnosti” namijenjena je za kupnju nove opreme i obrtna sredstva. Poduzetnici će imati na raspolaganju 500 kredita, od 100.000 do 5.000.000 kn. Rok otplate će biti 10 godina uz poček od 2 godine i kamatu od 3 posto za proizvodne i 4 posto za uslužne djelatnosti. Hamag Bicro nudi jamstva od 50 posto iznosa kredita, a osim Ministarstva i županije se mogu uključiti u subvencioniranje kamata.

Comments are closed.