enhr

IV. Partnerske konzultacije o OP Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo regionalnog razvoj i fondova Europske unije održalo je 10. studenog 2014. IV. Partnerske konzultacije u vezi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prvi natječaji iz programskog okvira 2014 – 2020 očekuju se krajem ove i početkom sljedeće godine:

Prioritetna os 3 ”Poslovna konkurentnost”

 • Ulaganja malih i srednjim poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga (ukupno 180 milijuna eura)
  • Uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa i/ili uvođenje novih proizvoda i/ili usluga
  • Razvoj procesa i/ili proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • Širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
  • Prilagodba, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
  • Razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih koji doprinose razvoju turističkih destinacija
 • Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima (20 milijuna eura)
  • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi, uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod…
  • Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti
 • Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u slabije razvijenim područjima (kategorija indeksa razvijenosti) (3 milijuna eura)
  • Uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom
  • Nabava informatičke opreme i software-a
  • Izobrazba zaposlenika
 • Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga (70 milijuna eura)

Prioritetna os 6 ”Zaštita okoliša i održivost resursa”

 • Kulturna baština – priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom (2 milijuna eura)

Comments are closed.