enhr

HAMAG-BICRO objavio natječaje za inovacije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je javne pozive za potpore inovacijskom procesu – Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO i Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM.

IRCRO potiče mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa znanstveno istraživačkim institucijama (ZII) u pokretanju vlastitih istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa IRCRO su:

  • Poticati MSP na povećanje svojih IR aktivnosti
  • Njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti
  • Bolje iskoristiti postojeću infrastrukturu i znanja ZII
  • Pomoći MSP da skrate vremenski ciklus za provedbu istraživačko razvojnog projekta
  • Poticati znanstveno istraživačke institucije na suradnju s gospodarstvom

Ukupna sredstva za provedbu Programa IRCRO su 14 milijuna kn. Iznos potpore je do 900.000 kn, a intenzitet potpore do 50%.

Prijavitelji su fizičke osobe (u slučaju pozitivne ocjene projekta moraju otvoriti trgovačko društvo), mikro, mala i srednja trgovačka društva, a mogu se prijaviti za razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa te za značajno i jasno prikazano poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače, a rok za dostavu pretprijava je 1. travnja 2015. Rok za dostavu prijave je 1. lipnja 2015. Više informacija o Programu IRCRO možete pronaći ovdje.

RAZUM osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima. Programom se financiraju inovativni tehnološki pretkomercijalni projekti s ciljem da se:

  • podrži razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju
  • postojećim korisnicima omogući jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije
  • podigne konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda, te osiguraju uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja
  • osigura zaliha projekata te održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika strukturnih fondova EU

Ukupna sredstva za provedbu Programa RAZUM su 23 milijuna kn. Iznos potpore je do 9.000.000 kn, a intenzitet potpore do 70%.

Prijavitelji su fizičke osobe (koje imaju ozbiljnu nakanu osnovati trgovačko društvo), mikro, mala i srednja trgovačka društva.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače, a rok za dostavu pretprijava je 1. travnja 2015. Rok za dostavu poslovnog plana je 1. lipnja 2015. Više informacija o Programu RAZUM možete pronaći ovdje.

Comments are closed.