enhr

Vijesti

Odobren OP Konkurentnost i kohezija

Europska komisija odobrila je Operativni program Konkurentnost i kohezija, kojim je Hrvatskoj omogućeno korištenje 6,88 milijardi eura za financijsko razdoblje od 2014. – 2020., pri čemu je 4,32 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 2,56 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.

Malim i srednjim poduzetnicima te ulaganjima u istraživanje i razvoj namijenjeno je oko 2 milijarde eura, a više od 3,5 milijardi eura uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i prometnu infrastrukturu.

Dokument OP Konkurentnost i kohezija možete preuzeti ovdje.

IV. Partnerske konzultacije o OP Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo regionalnog razvoj i fondova Europske unije održalo je 10. studenog 2014. IV. Partnerske konzultacije u vezi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prvi natječaji iz programskog okvira 2014 – 2020 očekuju se krajem ove i početkom sljedeće godine:

Prioritetna os 3 ”Poslovna konkurentnost”

 • Ulaganja malih i srednjim poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga (ukupno 180 milijuna eura)
  • Uvođenje novih i/ili proširenje postojećih proizvodnih procesa i/ili uvođenje novih proizvoda i/ili usluga
  • Razvoj procesa i/ili proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • Širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
  • Prilagodba, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
  • Razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih koji doprinose razvoju turističkih destinacija
 • Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima (20 milijuna eura)
  • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi, uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod…
  • Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti
 • Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u slabije razvijenim područjima (kategorija indeksa razvijenosti) (3 milijuna eura)
  • Uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom
  • Nabava informatičke opreme i software-a
  • Izobrazba zaposlenika
 • Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga (70 milijuna eura)

Prioritetna os 6 ”Zaštita okoliša i održivost resursa”

 • Kulturna baština – priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom (2 milijuna eura)

EK potvrdila Sporazum o partnerstvu – RH dostupno 10,7 mlrd eura iz EU fondova

Europska komisija je potvrdila Sporazum o partnerstvu, krovni strateški dokument za korištenje 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i kohezijskih fondova za programsko razdoblje od 2014. – 2020. godine.

Sporazum o partnerstvu pruža okvir za korištenje 8,377 milijardi eura za ciljeve kohezijske politike i 2,026 milijardi eura za poljoprivredu i ruralni razvoj. Dodatno, za razvoj ribarstva Hrvatskoj je na raspolaganju 253 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Natječaj za uređenje poduzetnički zona

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 22. listopada Javni poziv za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama. Predmet natječaja je razvoj elektroenergetskih sustava u zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna sredstva na raspolaganju u ovom pozivu iznose 6.000.000 kn. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave natječu se za pojedinačne potpore do 400.000 kn, a intenzitet potpora je 75%. Poziv je otvoren 30 dana.

Ovdje možete preuzeti tekst poziva i prijavni obrazac.

Najave natječaja za MSP iz novog programskog okvira

U Zagrebu je 15. listopada održana konferencija ”Izvori financiranja EU projekata – mogućnosti i izazovi”. U svom izlaganju Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU, najavio je četiri javna poziva iz novog programskog okvira 2014. – 2020. :

 1. Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga – 130 mil. €
 2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima – 70 mil. €
 3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga – 40 mil. €
 4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa – 5 mil. €

Svi natječaji će biti otvorenog tipa, što znači da se prijave primaju do iskorištenja sredstava. Odobravanje Partnerskog sporazuma očekuju se u studenom, a Operativni programi bi trebali biti objavljeni u konačnoj verziji u prosincu, kada se očekuje i izlazak natječaja pod nazivom: ”Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga”.  Odgovorno tijelo za ovaj natječaj je Ministarstvo poduzetništva i obrta. Ukupna vrijednost poziva će biti 1.147.500.000 kn.

Ključni rezultati ovog javnog poziva će biti sljedeći:

1) osuvremenjivanje proizvodnje s ciljem povećanja produktivnosti, poboljšanja kvalitete proizvoda/usluga ili uvođenje novih proizvoda, usluga i/ili procesa

2) proširenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja

3) osuvremenjivanje proizvoda i proizvodnih tehnologija

4) prilagodba standardima Zajednice posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti

Natječaj za sufinanciranje projekata OIE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije (OIE). Potpore su namijenjenje projektima suproizvodnje (trigeneracija i kogeneracije) te proizvodnje električne, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva. Korisnici natječaja jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna te trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici). Iznos potpora je do 1.400.000 kn po projektu, a ukupna predviđena sredstva su 15.000.000 kn. Intenzitet potpora je od 40-80% ovisno o namjeni i lokaciji investiciji. Natječaj je otvoren do 30. studenog 2014. godine.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv i Prijavni obrazac natječaja.

Web konzultacije za OP ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je poziv za dostavu komentara na nacrt Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Komentare možete dostaviti do 27. listopada 2014. na e-mail adresu opkk@mrrfeu.hr.

Operativni program obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014. – 2020. godine. Financijska alokacija OP-a iznosi 6,881 milijardi eura, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi:

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

3. Poslovna konkurentnost

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i održivost resursa

7. Povezanost i mobilnost

8. Socijalno uključivanje i zdravlje

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

10. Tehnička pomoć

Ovdje možete preuzeti nacrt Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” na engleskom jeziku i Sažetak na hrvatskom jeziku.

Kreditom do uspjeha 2014

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je izlazak novog kreditnog programa za male i srednje poduzetnike i obrtnike. Program mikrokreditiranja pod nazivom ”Kreditom do uspjeha 2014” očekuje se u studenom, a cilj mu je olakšati financiranje poslovanja i poboljšati likvidnost poduzetnika.

Program će imati 2 kreditne linije za konkurentnost i likvidnost. Ukupni kreditni potencijal će biti 2,8 milijardi kuna za ukupno 2.000 kredita, a planirani iznos subvencija je 133,5 milijuna kn od 2015. do 2025. god. Kamate će subvencionirati država, odnosno županije i Grad Zagreb, a jamstva će davati Hamag Bicro. Subvenciorane kamate za krajnje korisnike se očekuju od 2 do 4 posto.

1500 kredita namijenjeno je za uspješnost poslovanja odnosno likvidnost (kreditna linija ”Kreditom do uspješnog poslovanja”), pri čemu će Hamag Bicro omogućiti jamstvo do 80 posto iznosa kredita. MSP će moći tražiti kredite u iznosu od 30.000 do 200.000 kn uz subvencioniranje kamate od 5 postotnih poena, što osigurava Ministarstvo poduzetništva i obrta, pa će za korisnike kamatna stopa biti 3 posto. Rok otplate kredita je do 4 godine, poček do 6 mjeseci, a poslovne banke će odobravati kreditne zahtjeve.

Druga kreditna linija ”Kreditom do konkurentnosti” namijenjena je za kupnju nove opreme i obrtna sredstva. Poduzetnici će imati na raspolaganju 500 kredita, od 100.000 do 5.000.000 kn. Rok otplate će biti 10 godina uz poček od 2 godine i kamatu od 3 posto za proizvodne i 4 posto za uslužne djelatnosti. Hamag Bicro nudi jamstva od 50 posto iznosa kredita, a osim Ministarstva i županije se mogu uključiti u subvencioniranje kamata.

Besplatne savjetodavne usluge za poduzetnike

Mali i srednji poduzetnici mogu se prijaviti za besplatne savjetodavne usluge iz područja osiguranja kvalitete, razvoja proizvoda i marketinga. Treći poziv za iskaz interesa poduzetnika objavljen je u sklopu EU projekta ”Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu – SMEPASS II”.

Prijavite se možete od 15. rujna do 17. listopada putem on-line prijave na stranici projekta www.smepass2.eu.

18 milijuna kn za obrazovanje poduzetnika i obrtnika

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je natječaj ”Obrazovanje za poduzetništvo i obrt”. Poduzetnici i obrtnici te organizacije koje promiču poduzetništvo i obrtništvo mogu se prijaviti za bespovratne potpore u iznosu od 30.000 kn do 300.000 kn pri čemu je intenzitet potpore do 95%.

Projekti poduzetnika i obrtnika imaju za cilj podignuti kvalitetu stručnog obrazovanja i usavršavanja te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija u poduzetništvu.

Organizacije koje se bave razvojem poduzetništva i obrtništva (ustanove, komore, udruženja obrtnika, poduzetničke potpore institucije i udruge) prijavljivat će projekte s ciljem poticanja poduzetničke kulture u društvu te razvoja pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju.

Natječaj je otvoren od 29. srpnja do 1. listopada 2014.

Za sva dodatna pitanja u vezi natječaja, možete nam se obratite na našu e-mail adresu: info@projektna-vizija.hr.