enhr

Vijesti

Objavljen poziv za ulaganja u kampove, marine i tematske parkove

Ministarstvo turizma (MINT) raspisalo je 02.06.2015. godine javni poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih ili poboljšanje postojećih postojećih kampova, marina i tematskih parkova koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

Cilj javnog poziva je identifikacija projekata i njihovog stupnja spremnosti za provedbu i sufinanciranje iz strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014-2020, kroz Prioritet 3 „ Poslovna konkurentnost“.

Prijavitelji projekta mogu biti mikro, mala ili srednja poduzeća.

Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2015. godine te je dostupan na stranicama MINT-a.

Objavljen Operativni program Ministarstva gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 1.6.2015. godine natječaj Operativni program kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećavanja broja zaposlenih vrijedan 90.000.000 kuna. Glavni cilj Operativnog programa je pridonijeti rastu investicija te zadržavanju i povećavanju broja zaposlenih.

Prijaviti se mogu mali, srednji i veliki poduzetnici čija je namjena ulaganje u materijalnu imovinu, odnosno kupovina strojeva i opreme koji će doprinijeti tehnološkoj obnovi, modernizaciji i proširenju proizvodnog asortimana.

Maksimalni iznos potpore iznosi 2.000.000,00 kn po poduzetniku.

Intenzitet potpore za velike poduzetnike je 25%, a za male i srednje poduzetnike 35% od ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja.

Rok za podnošenje prijava je 30.06.2015. godine, a prijava se vrši isključivo online putem.

Javni poziv i popratna dokumentacija dostupni su na Internet stranicama MINGO-a.

Održana prezentacija za karlovačke poduzetnike i obrtnike!

Igor Capan, direktor tvrtke PROJEKTNA VIZIJA d.o.o., održao je 20. ožujka 2015. prezentaciju ”Strukturni  fondovi za poduzetnike i obrtnike” u suradnji s HGK Karlovac. Poduzetnicima su predstavljeni natječaji iz Poduzetničkog impulsa 2015., iskustva prijave uspješnih projekata iz strukturnih fondova s prvih natječaja te savjeti za pripremu uspješnog EU projekta. Nakon prezentacije poduzetnici su imali prilike sudjelovati na individualnom savjetovanju s ciljem odabira najboljeg poziva za vlastito ulaganje.

Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je natječaje za kandidiranje turističkih projekata temeljem programa ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”. Financirat će se projekti ulaganja u diverzifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija namijenjenih očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Ministarstvo je osiguralo 24.194.000 kn za projekte razvoja malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Program bespovratnih potpora sastoji se od 3 mjere:

 • A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata
  • A1 – sve vrste objekata iz skupine ”Hoteli”: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel (potpore: 50.000 – 500.000 kn)
  • A2 – ”Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj”: kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (potpore: 50.000 – 300.000 kn)
  • A3 – ”Seljačko domaćinstvo”: OPG koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge i PG/trgovačko društvo, obrt, zadruga/za kušaonice (potpore: 30.000 – 200.000 kn)
  • A4 – ”Objekti u domaćinstvu”: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu (potpore: 40.000 kn)
 • B – Razvoj posebnih oblika turizma
  • Potpore: 30.000 – 300.000 kn
 • C – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost
  • Potpore: 100.000 – 200.000 kn

Intezitet potpore do 50% u svim mjerama, osim u mjeri C gdje može biti 100%. Javni poziv je otvoren do 30. ožujka 2015.

Objavljen Poduzetnički impuls 2015!

Vlada RH usvojila je Poduzetnički impuls s ukupnim proračunom 4,37 milijardi kn za 2015. godinu.

Poduzetničke potpore grupirane su u 3 kategorije:

 • Mikro i malo poduzetništvo i obrt u 12 programa – 991.522 kn
 • Sredstva iz fondova EU u 14 programa – 883.551.478 kn
 • Lakši pristup financiranju u 7 programa – 369.633.257 kn

U 2015. objavit će se 33 programa poduzetničkih potpora:

 1. Mikro i malo poduzetništvo i obrt – objava ožujak – kolovoz 2015.
 • Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije – 16.875.000 kn
 • Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti – 10.000.000 kn
 • Revitalizacija poslovnih prostora – 5.625.000 kn
 • Inozemni sajmovi – 1.740.000 kn
 • Domaći sajmovi – 3.000.000 kn
 • Majstor svog zanata – naukovanje – 2.000.000 kn
 • Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – 9.000.000 kn
 • Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike – 2.000.000 kn
 • Istraživanje i razvoj – 59.835.522 kn
 • Bicro Biocentar – 3.900.000 kn
 • Promocija poduzetništva i obrta – 3.000.000 kn
 • Institucionalna podrška – 2.016.000 kn
 1. Sredstva iz EU fondova – objava ožujak – listopad 2015. 
 • Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu – 760.000.000 kn
 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju – 357.200.000 kn
 • Razvoj poduzetničke infrastrukture – 532.000.000 kn
 • Certifikati i norme – 152.000.000 kn
 • Poslovni procesi poduzetnika na potpomognutim područjima – 22.800.000 kn
 • Poduzetništvo u turizmu – 380.000.000 kn
 • Internacionalizacija poslovanja poduzetnika – 152.000.000 kn
 • Internacionalizacija poslovanja u suradnji s partnerima – 76.000.000 kn
 • Inovacije – 608.000.000 kn
 • Umrežavanje poduzetnika – 304.000.000 kn
 • Savjetodavne usluge kroz poduzetničke institucije – 326.800.000 kn
 • Promidžba poduzetništva – 76.000.000 kn
 • SEECEL – 60.751.478 kn
 • Jačanje kapaciteta organizacija za podršku poslovanju – 76.000.000 kn
 1. Lakši pristup financiranju – objava kontinuirano
 • Jamstveni programi – 45.000.000 kn
 • Mikrokrediti – Prvi korak u poduzetništvo – 5.000.000 kn
 • Subvencioniranje kamata poduzetnicima – 33.294.152 kn
 • Subvencija kamata na kredite HBOR-a – 1.000.000 kn
 • Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju – 275.000.000 kn
 • Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva – 7.000.000 kn
 • Regionalni inovacijski fond – ENIF – 3.339.105 kn

HAMAG-BICRO objavio natječaje za inovacije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je javne pozive za potpore inovacijskom procesu – Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO i Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM.

IRCRO potiče mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa znanstveno istraživačkim institucijama (ZII) u pokretanju vlastitih istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa IRCRO su:

 • Poticati MSP na povećanje svojih IR aktivnosti
 • Njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti
 • Bolje iskoristiti postojeću infrastrukturu i znanja ZII
 • Pomoći MSP da skrate vremenski ciklus za provedbu istraživačko razvojnog projekta
 • Poticati znanstveno istraživačke institucije na suradnju s gospodarstvom

Ukupna sredstva za provedbu Programa IRCRO su 14 milijuna kn. Iznos potpore je do 900.000 kn, a intenzitet potpore do 50%.

Prijavitelji su fizičke osobe (u slučaju pozitivne ocjene projekta moraju otvoriti trgovačko društvo), mikro, mala i srednja trgovačka društva, a mogu se prijaviti za razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa te za značajno i jasno prikazano poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače, a rok za dostavu pretprijava je 1. travnja 2015. Rok za dostavu prijave je 1. lipnja 2015. Više informacija o Programu IRCRO možete pronaći ovdje.

RAZUM osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima. Programom se financiraju inovativni tehnološki pretkomercijalni projekti s ciljem da se:

 • podrži razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju
 • postojećim korisnicima omogući jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije
 • podigne konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda, te osiguraju uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja
 • osigura zaliha projekata te održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika strukturnih fondova EU

Ukupna sredstva za provedbu Programa RAZUM su 23 milijuna kn. Iznos potpore je do 9.000.000 kn, a intenzitet potpore do 70%.

Prijavitelji su fizičke osobe (koje imaju ozbiljnu nakanu osnovati trgovačko društvo), mikro, mala i srednja trgovačka društva.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače, a rok za dostavu pretprijava je 1. travnja 2015. Rok za dostavu poslovnog plana je 1. lipnja 2015. Više informacija o Programu RAZUM možete pronaći ovdje.

Objavljeni natječaji za mjeru 4. Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za provedbu operacija iz Mjere 4. Ulaganja u fizičku imovinu iz Programa ruralnog razvoja. Natječaji su objavljeni za operacije:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Ukupna sredstva javne potpore iznose 370.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 50-70%.

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Bespovratna sredstva javne potpore iznose 130.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 75-95%.

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Bespovratna sredstva javne potpore iznose 140.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 50-70%.

Projektne prijave mogu se podnijeti od 11. veljače do 10. travnja 2015.

Više informacija možete pronaći na stranicama Agencije.

Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije (OIE) u turističkom sektoru. Predmet poziva je postavljanje sustava za korištenje OIE za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Prijavitelji su trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i fizičke osobe koji su vlasnici hotela, kampova i drugih ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju.

Pozivom će se dodijeljivati subvencije i zajmovi trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, obrtnicima i OPG-ovima te donacije fizičkim osobama. Najviši iznosi potpora su 1.400.000 kn za subvencije, 7.000.000 kn za zajmove, te od 15.000 do 24.750 kn za donacije ovisno o lokaciji. Intezitet potpora će biti od 40-80% ovisno o lokaciji projekta.

Poziv je otvoren danom objave na stranicama Fonda, a završava krajem 2015. ili objavom Fonda izjave o iskorištenosti raspoloživih sredstava.

Objavljen nacrt natječaja iz EFRR za MSP

Ministarstvo poduzetništva objavilo je nacrte natječaja za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu. Malim i srednjim poduzetnicima će biti dostupno ukupno 1,2 milijarde kuna bespovratnih potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem odobrenog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Potpore za ulaganja u opreme iznose od 500.000 kn do 5.000.000 kn, a potpore za proširenje proizvodnih kapaciteta će biti od 1.500.000 kn do 15.000.000 kn. Intenzitet potpora će biti 45% za mikro i male poduzetnike, a 35% za srednje poduzetnike.

Nacrti natječaja otvoreni su za javnu raspravu na Internet stranici eSavjetovanje do 20.1.2015. Objava natječaja se očekuje u veljači.

Europska Komisija odobrila OP Učinkoviti ljudski potencijali

Europska komisija usvojila je OP Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2014. – 2020. Ukupna vrijednost OP-a je 1,85 milijardi eura, a izvori sredstava su Europski socijalni fond i Inicijativa za zapošljavanje mladih.

Četiri temeljna područja ulaganja obuhvaćaju:

 • pristup održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba
 • usklađivanje znanja i vještina s potrebama na tržištu rada
 • društveno uključivanje
 • potporu javnoj upravi za poboljšanje kapaciteta i usluga

Dokument OP-a na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.