enhr

Vijesti

Certifikacija proizvoda

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta.

Ovim pozivom pružaju se potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja ili normi na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Korisnici su mali i srednji poduzetnici, koji pozivom trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje: certificirane proizvode, povećanje prihoda od prodaje i izvoza.

Najmanji iznos bespovratne potpore je 20.000 kn, a najviši 1.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i male, a 65% za srednje poduzetnike. Ukupno je na raspolaganju 38.000.000 kn.

Projektni prijedlozi se zaprimaju u 2 roka: od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine, te od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Objavljen E-impuls

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je E-impuls. Predmet natječaja su početna ulaganja mikro i malim poduzetnika povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem postojeće u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Mikro i mali poduzetnici mogu dobiti bespovratne potpore u iznosima od 30.000 kn do 300.000 kn s intenzitetom potpore od 65% do 85%. Poziv je otvoren do 30. rujna 2016.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Objavljen natječaj Konkurentnost i razvoj MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Konkurentnost i razvoj MSP iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Bespovratne potpore mogu biti od 300.000 kn do 30.000,000 kn, a intenzitet potpore od 35-45% za osnovna ulaganja ovisno o veličini poduzeća. Intenzitet potpore može doseći 50%-70% za dodatne aktivnosti u projektu.

Ukupna dostupna sredstva iznose 867.000.000 kn. Natječaj je otvoren do 31.12.2016. ili do iskorištenja sredstava, a prijave se podnose od 1.6.2016.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju:info@projektna-vizija.hr

Objavljeni natječaji za I&R i inovacije

Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ”Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”. Ukupna bespovratna sredstva iznose 748.000.000 kn.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima te organizacijama za istraživanje i i širenje znanja, a cilj poziva je razvoj novih proizvoda i usluga koji su rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija.

Najniža vrijednost bespovratne potpore iznosi 190.000 kn, a najviša 56.000.000 kn. Poziv je otvoren od 31. prosinca 2019. godine ili od iskorištenja sredstava.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je poziv ”Inovacije novoosnovanih MSP”. Ukupna bespovratna sredstva iznose 22.800.000 kn.

Poziv je namijenjen pravnih i fizičkim osobama (MSP-ovima) koje su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodjelile dobit te nisu osnovane spajanjem. Cilj poziva je razvoj novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja poduzetnika u tržišno uspješne poslovne pothvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Drugi cilj poziva je podržati novoosnovana poduzeća koja su usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke vrijednosti.

Najniža vrijednost bespovratne potpore iznosi 150.000 kn, najviša 1.500.000 kn, a intezitet potpore iznosi 90%. Poziv je otvoren do 31. prosinca 2016. godine ili do iskorištenja sredstava.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

300 milijuna kn za hotele!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj za poduzetnike u turizmu. Ukupna bespovratna sredstva na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima iznose 304 milijuna kn.

Poziv je namijenjen MSP-ovim za izgradnju novih, proširenje kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Pojedinačne potpore iznose od 1.000.000 do 10.000.00 kn s intenzitetom potpore od 35-45%. Prijave se primaju od 16.11.2015. do 31.12.2016. ili do iskorištenja sredstava.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Natječaj za ulaganja u IKT za MSP

Ministarstvo poduzetništva objavilo je natječaj ”Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije”.

Namjena poziva je poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 22,8 milijuna kn. Vrijednost pojedinačne bespovratne potpore iznosi od 100.000 kn do 1.500.000 kn. Intenzitet potpore je do 90%.

Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kojima je mjesto ulaganja na brdsko-planinskom području, otocima, najnerazvijenim županijama prema indeksu razvijenosti ili gradovima i općinama iz prve tri skupine prema indeksu razvijenosti.

Natječaj je otvoren od 21. rujna 2015. do 15. siječnja 2016.

Izvor: www.minpo.hr

Novi natječaji za MSP iz Poduzetničkog impulsa!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je drugi krug natječaja iz Poduzetničkog impulsa:
Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije
Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti
Inozemni sajmovi

Pozivi su otvoreni za prijavu projektnih prijedloga od 20. srpnja do 3. kolovoza 2015.

Mikro i mala poduzeća te obrtnici u području prerađivačkih djelatnosti mogu dobiti potpore u iznosu 50.000 – 400.000 kn, s intenzitetom potpora 50%-75%, a na raspolaganju im je 8,4 milijuna kn.

Mikro poduzetnici u području uslužnih djelatnosti mogu dobiti potpore u iznosu 30.000 – 200.000 kn, s intenzitetom potpora od 75%, a natječu se za korištenje 5 milijuna kn.

MSP mogu dobiti potpore za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u iznosu od 30.000 – 80.000 kn, s intenzitetom od 80%, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 600.000 kn.

Izvor: www.minpo.hr

Najava Poziva za razvoj novih proizvoda i usluga iz aktivnosti I&R

Ministarstvo gospodarstva najavilo je objavljivanje Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja  koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 760.000.000,00 kn.

Cilj Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Javna objava Poziva očekuje se u trećem kvartalu ove godine. Poziv će biti trajno otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, a prihvatljivi partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku iznosi 190.000,00 kn, a najviša 57.000.000,00 kn.

Više informacije možete pronaći ovdje.

Objavljen poziv za ulaganje u energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 19.06.2015. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Pilot projekt – Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Glavni cilj Poziva je postići uštedu potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 20%.

Sredstva su namijenjena energetskoj obnovi zgrada javnog sektora u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 50 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Poziv je trajno otvoren do 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Intenzitet potpore iznosi od 70% do 95% ukupno prihvatljivih troškova, a određuje se prema indeksu razvijenosti lokalnih jedinica samouprave.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 30.000,00 kn, a najviši ne može prijeći 5.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi su svi oni Prijavitelji koji su već započeli sa energetskom obnovom nakon 1. siječnja 2014. godine sve ukoliko im projekt na dan objave Poziva nije prešao 50% financijske izvršenosti svih ugovora na projektu.

Javni poziv i dokumentacija dostupni su na stranicama MGIPU-a.

Otvorena javna rasprava natječaja za ulaganja u hotele

Ministarstvo poduzetništva (MINPO) otvorilo je 1.6.2015. godine Javnu raspravu za poziv  „Podrška razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“.

Natječaj se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljem kojeg je osigurano 304.000.000 kuna. Po završetku javne rasprave, natječaj će biti otvoren hotelima, aparthotelima, turističkim naseljima, hotelima baštine i difuznim hotelima.

Prijaviti se mogu mala i srednja poduzeća.

Najniži iznos potpore iznosi 1.000.000 kn, a najveći iznos potpore 10.000.000 kn po projektu.

Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Javna rasprava i svi uvjeti poziva dostupni su do 25.6.2015. putem sučelja eSavjetovanja.