enhr

Uncategorized

Objavljeni natječaji za tehnologiju i gradnju iz EFRR!

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 2 poziva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za:

1) Izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

– bespovratne potpore: 1.500.000 kn – 15.000.000 kn

2) Ulaganja u proizvodnu tehnologiju

– bespovratne potpore: 500.000 – 5.000.000 kn

Ukupna dostupna sredstva iznose 760.000.000 kn za ulaganja u gradnju, te 357.200.000 kn za ulaganja u proizvodne tehnologije. Bespovratne potpore imaju intenzitet od 45% ukupnih prihvatljivih troškova za male poduzetnike, te 35% za srednje poduzetnike. Natječaj je otvoren od 11.5.2015. do iskorištenja sredstava.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr

Natječaji za prerađivačku industriju i uslužne djelatnosti

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 3 javna poziva iz Poduzetničkog impulsa:

  • Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike
  • Jačanje konkuretnosti uslužnih djelatnosti
  • Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Pozivi su otvoreni za prijavu projektnih prijedloga od 30.03.2015. do 13.04.2015., izuzev poziva za Cjeloživotno obrazovanje obrtnika koji je otvoren do 13.11.2015. ili do iskorištenja sredstava.

Mali i srednji poduzetnici i obrtnici (MSP) mogu se natjecati za potpore za polaganje različitih ispita, odnosno prekvalifikaciju, s intenzitetom potpora od 80%, pri čemu su potpore za pojedine ispite do 5.400 kn.

Mikro poduzetnici u području uslužnih djelatnosti mogu dobiti potpore u iznosu 30.000 – 200.000 kn, s intenzitetom potpora od 75%.

Mikro i mala poduzeća i obrtnici u području prerađivačkih djelatnosti mogu dobiti potpore u iznosu 50.000 – 400.000 kn, s intenzitetom potpora 50%-75%.

Objavljeni natječaji za mjeru 4. Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za provedbu operacija iz Mjere 4. Ulaganja u fizičku imovinu iz Programa ruralnog razvoja. Natječaji su objavljeni za operacije:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Ukupna sredstva javne potpore iznose 370.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 50-70%.

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Bespovratna sredstva javne potpore iznose 130.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 75-95%.

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Bespovratna sredstva javne potpore iznose 140.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosi 50-70%.

Projektne prijave mogu se podnijeti od 11. veljače do 10. travnja 2015.

Više informacija možete pronaći na stranicama Agencije.