enhr

Inovacije u S3 područjima

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Inovacije u S3 područjima.

Predmet Poziva je ulaganje u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda / usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 634.000.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 750.000 kn do 20.000.000 kn.

Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 15. studenog 2019. u 11:00:00 sati. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. srpnja 2019. u 11:00:00 sati.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Inovacije novoosnovanih MSP-ova 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza.

Predmet Poziva je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacije koje rezultiraju proizvodom / uslugom koja je novost na tržištu. Prihvatljive aktivnosti uključuju prilagodbu razvijenog proizvoda / usluge zahtjevima tržišta te pripremu lansiranja proizvoda / usluge na tržište.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 150.000.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 150.000 kn do 1.400.000 kn, a intenzitet potpore 85%. Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH (osnovana najviše 36 mjeseci prije predaje projektnog prijedloga).

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. u 11:00:00 sati. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. veljače 2019. u 11:00:00 sati.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Objavljen IKT-2 poziv

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je novi Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije 2.

Predmet Poziva je poticanje MSP-ova na primjenu IKT radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 200.000.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 80.000 kn – 1.000.000 kn, a intenzitet potpore od 65% – 80% ovisno o sjedištu prijavitelja. Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga čije je podnošenje moguće od 21. studenog 2018. od 11:00:00 do 21. prosinca 2018. u 11:00:00.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Internacionalizacija

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2.

Predmet poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Korisnici su mali i srednji poduzetnici. Najmanji iznos bespovratne potpore je 100.000 kn, a najviši 1.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i male, a 65% za srednje poduzetnike. Ukupno je na raspolaganju 58.000.000 kn.

Projektni prijedlozi se zaprimaju: od 30. listopada 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

IKT pozivi – produženi rokovi

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Predmet Poziva je poticanje MSP-ova na primjenu IKT radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 53.200.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 80.000 kn – 1.000.000 kn, a intenzitet potpore od 65% – 85% ovisno o veličini prijavitelja. Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Prema zadnjoj izmjeni Ministarstva, prijave se podnose od 28. kolovoza 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. odnosno do iskorištenja sredstava.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Također, istovremeno je objavljen i Poziv WWW vaučeri za MSP-ove.

Predmet Poziva je poticanje MSP-ova na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti su izrada i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na poslovne web stranice, E-commerce i/ili M-commerce.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 15.200.000 kn. Vrijednost pojedinačne potpore iznosi od 15.000 kn – 100.000 kn, a intenzitet potpore od 70% – 85% ovisno o lokaciji prijavitelja (I-IV skupina JLS). Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz RH.

Prijave se podnose od 13. kolovoza 2018. u 11:00 do 29. lipnja 2020. odnosno do iskorištenja sredstava.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Inovacijski vaučeri

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Inovacijski vaučeri za MSP-ove iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet natječaja je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga

Bespovratne potpore mogu biti od 10.000 kn do 75.000 kn, a intenzitet potpore od 70-85% ovisno o lokaciji projekta. Ukupna dostupna sredstva iznose 50.000.000 kn.

Projektne prijave se podnose od 21. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Certifikacija proizvoda

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta.

Ovim pozivom pružaju se potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja ili normi na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Korisnici su mali i srednji poduzetnici, koji pozivom trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje: certificirane proizvode, povećanje prihoda od prodaje i izvoza.

Najmanji iznos bespovratne potpore je 20.000 kn, a najviši 1.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i male, a 65% za srednje poduzetnike. Ukupno je na raspolaganju 30.000.000 kn.

Projektni prijedlozi se zaprimaju: od 18. lipnja do 29. lipnja 2018. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Energetska učinkovitost i OIE u turizmu i trgovini

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je natječaj za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Bespovratne potpore su od 220.000 kn – 13.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore od 45%-85% ovisno o mjerama i vrsti prijavitelja. Ukupna sredstva iznose 76.000.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su privatna mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizam i trgovina).

Prijave se podnose od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Bespovratne potpore mogu biti od 500.000 kn do 15.000,000 kn, a intenzitet potpore od 35-45% za osnovna ulaganja ovisno o veličini poduzeća. Intenzitet potpore može doseći 50%-70% za dodatne aktivnosti u projektu.

Ukupna dostupna sredstva iznose 200.000.000 kn. Natječaj je otvoren do 28.12.2018., a prijave se podnose od 3.4.2018.

Za sva dodatna pitanja u vezi pripreme projektnih prijedloga, naš projektni tim Vam stoji na raspolaganju: info@projektna-vizija.hr.

Certifikacija proizvoda

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoreni poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta.

Ovim pozivom pružaju se potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja ili normi na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Korisnici su mali i srednji poduzetnici, koji pozivom trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje: certificirane proizvode, povećanje prihoda od prodaje i izvoza.

Najmanji iznos bespovratne potpore je 20.000 kn, a najviši 1.000.000 kn, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i male, a 65% za srednje poduzetnike. Ukupno je na raspolaganju 38.000.000 kn.

Projektni prijedlozi se zaprimaju u 2 roka: od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine, te od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.